مقالات
میرجعفری، حسین
جغرافیا و برنامه ریزی » تابستان 1382 - شماره 12
شیخ جنید و شیخ حیدر چندین بار به گرجستان حمله کردند و جان خود را در این راه از دست دادند.هدف آنان در این حملات بسط اسلام در گرجستان بود.شاه اسماعیل اول از اوایل سلطنت خود به همین کار مبادرت کرد و پس از او شاه طهماسب اول و شاه عباس‌ اول بارها به گرجستان حمله کردند و به قتل و غارت آنجا پرداختند.  »ادامه
+ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۶
بخشی استاد، موسی الرضا؛ بادکوبه، احمد؛ بیات، علی
شیعه شناسی » زمستان 1391 - شماره 40
علم «حدیث» در کنار فقه، از مواد درسی مهم در مدارس عصر صفویه بود، اما توجه مدارس به آن در دوره مزبور یکسان نبود. در این نوشتار، روند آموزش علم حدیث در مدارس عصر صفوی با استفاده از منابع تاریخی این دوره و همچنین فهرست نسخه های خطی و ارائه اطلاعات آماری از آنها در دو نیمه عصر صفوی بررسی می گردد. »ادامه
+ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۰
رحمتی، محسن
پژوهش های تاریخی » تابستان 1390 - شماره 10
طلب مساوات و برابری به عنوان ارزش‌هایی عدالت‌خواهانه از نخستین مطالبات انقلاب مشروطیت ایران بود که نظر به مبانی فکری و موقعیت اجتماعی معتقدان آن، در قالب رویکردهایی متفاوت قابل شناسایی است. »ادامه
+ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۰
رحمتی، محمد کاظم
مطالعات تاریخ اسلام » پاییز 1391 - شماره 14
شکل گیری دولت صفوی و تعامل عالمان شیعه با دولت مذکور به دلیل دسترسی به منابع اندک، با تفسیرهای مختلفی روبه رو شده است. »ادامه
+ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۶
رحیملو، یوسف؛ صادقی، مقصودعلی
جغرافیا و برنامه ریزی » تابستان 1382 - شماره 12
پیش از دوران معاصر،تفاوت تکنولوژی میان جوامع مختلف بشری امری طبیعی بود و در کنار آن تبادل تکنیک بین اقوام و سرزمینها نیز پدیده‌ای کم‌وبیش رایج اما کند و بطئی بوده است. هرچند به‌طور سنتی‌ گفته می‌شود که در آغاز کار صفویان،شکست آنان در جنگ چالدران در نتیجه عدم‌ استفاده از سلاح گرم بوده است،اما به نظر می‌رسد صفویان و به‌طور کلی ایرانیان پیش از تشکیل دولت صفویه نیز از سلاح آتشین استفاده می‌کردند و دقیقا معلوم نیست که شاه‌ اسماعیل هم در جنگ چالدران واقعا از سلاح آتشین استفاده نکرده باشد »ادامه
+ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴
حسنی، عطاءالله
شناخت » زمستان 1385 - شماره 52
تغییر،از ضرورت‌های حیات بشری؛و تعلیم و تربیت تنها وسیلهء نیل به آن است.تحول و تغییر از شاخصه‌های جامعهء ایران عصر صفوی بود »ادامه
+ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۲
عابدینی، ابوالفضل
تاریخ اسلام » تابستان 1385 - شماره 26
دورة صفویه معمولا به دورة اختلاف «مذهبی» بین ایران و عثمانی معروف است. ولی تاریخ، برگ­هایی از اتحاد،حسن تفاهم، دوستی و صمیمیت دوکشور مسلمان را با هم‌دیگر نشان می‌دهد.  »ادامه
+ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۸
اودری بارتون؛ مترجم: عربخانی، رسول
نامه تاریخ پژوهان » بهار 1385 - شماره 5
جدال صفویه و ازبکان در خراسان طی دوره شاه عباس اول وارد مرحله جدی‌تری شد.تجاوزهای‌ مکرر ازبکان به رهبری عبدالله و فرزندش عبدالمؤمن به شهرهای خراسان که تحت حاکمیت دولت ایران‌ بود شاه عباس را واداشت برای جلوگیری از این دست‌اندازی‌ها لشکرکشی‌هایی ترتیب دهد. »ادامه
+ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۶
ثواقب، جهانبخش
تاریخ اسلام و ایران » تابستان 1391 - شماره 14
یکی از پایه‌های مهم شکل‌گیری و تداوم نظام‌های سیاسی ایران در دوره‌های تاریخی، وجود یک نیروی نظامی عمل‌کننده بود که هر در براندازی مدعیان قدرت، تسخیر قلمرو و تثبیت قدرت، و سرکوبی شورش‌ها و ناامنی‌های داخلی موثر باشد و هم در درگیری‌های برون‌مرزی با قدرت‌های هم‌جوار و یا دفاع در برابر تهاجم دشمنان نقش داشته باشد. »ادامه
+ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۱
 ‬‬بازتاب نمادین نقد و نفی قدرت مستقر، در مناسک و شعایر شیعه با تاکید بر دو دوره‌ی صفویه و قاجاریه
اطهری، سید حسین؛ دستغیب، لیلا
شیعه شناسی » بهار 1393 - شماره 45
 »ادامه
+ چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۲