مقالات
مفتخری، حسین؛ رنجبر، محسن
شیعه شناسی » زمستان 1387 - شماره 24
واقعه عاشورا به سبب جایگاه ویژه آن در تاریخ اسلام، به ویژه تاریخ تشیع، در طول تاریخ مورد عنایت بسیاری از مورخان تاریخ اسلام و مقتل نویسان بوده است؛ اما با گذشت زمان و گسترش مراسم عزاداری و سوگواری، به ویژه از دوره حاکمیت فراگیر دولت شیعی صفویه، به دلایل گوناگون، برداشت های گوناگونی از این واقعه شده و یا بر برخی از برداشت ها تاکید بسیار شده است؛ »ادامه
+ چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۹
صفا، میکائیل؛ رضایی، محمد
شیعه شناسی » زمستان 1387 - شماره 24
در سال 907 هـ.ق شاهد یکی از مهم ترین حوادث تاریخی ایران اسلامی می باشیم. در این سال شاه اسماعیل به کمک مریدان خانقاه اردبیل و قبایل ترک آناتولی موفق به شکست الوند آق قویونلو و تصرف تبریز شد.  »ادامه
+ چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۲
یوسفی فر، شهرام؛ بختیاری، محمد
پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی » بهار و تابستان 1391
در دوره صفویه برخی از وجوه ساختاری و عملکردی مناصب اجرایی کشور دگرگونی هایی را از سر گذرانید و در جریان آن شماری از آن مناصب به منظور اثربخشی بیش تر در ماموریت های اداری، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی مربوط توسعه و تکامل یافت.  »ادامه
+ چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۶
ویژگیهای شهرسازی در شهرهای دوره صفویه
مهجور، فیروز
پژوهش های جغرافیایی » مهر 1378 - شماره 36
وران صفویه بویژه عهد شاه عباس اول از لحاظ شهرسازی و توسعة شهری در ایران، دورانی طلایی بحساب می آید. در شهرسازی آن دوران که اوج شکوفایی اش در اصفهان به ظهور می رسد، سه رابطة انسان با خدا، انسان با انسان و انسان با طبیعت مورد توجه خاص قرار می گیرد.  »ادامه
+ چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۹
امامی، نصرالله؛ سلیمانی مقدم، داوود
طب سنتی اسلام و ایران » پاییز 1394 ، سال ششم - شماره 3
تاکنون تحقیقات زیادی در موضوعات مرتبط با طب سنتی انجام شده است؛ امااغلب به صورت کلی بوده و کمتر به جزییات توجه شده است و به نحوۀ بیان، زبان گفتار، چگونگی توصیف جزئیات و دیدگاه های متفاوت پدیدآورندگان آثار توجه نشده است. »ادامه
+ چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۵
شاهمندی، اکبر؛ شهیدانی، شهاب
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی » پاییز 1393، سال پنجم- شماره 16
تخت فولاد ازجمله آرامگاه های متعددی است که هنوز بقایای بسیاری از آنها در بافت قدیمی اصفهان به جای مانده و قسمتی از هویت تاریخی و فرهنگی این شهر را شکل می دهد. این آرامگاه پیش از اسلام تا کنون به حیات و گسترش خود ادامه داده و به یکی از شاخص های هنر و معماری اصفهان تبدیل شده است. »ادامه
+ چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۹
مکتب پزشکی شیراز از صفویه تا قاجاریه
گلشنی، سید علی رضا؛ حاجیان پور، حمید؛ زرگران، آرمان
طب سنتی اسلام و ایران » بهار 1392، سال چهارم - شماره 1
وجود و کیفیت سیستم های دانش پزشکی در میان تمدن های گوناگون نشان از میزان اهمیت و توانمندی پزشکی آن اقوام داشته است. یکی از این سیستم ها، مکتب پزشکی شیراز بوده که کمتر مورد توجه مورخان و اندیشمندان متاخر قرار گرفته است. »ادامه
+ چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۷
امیراعلا عدیلی ، عبدا. . جبل عاملی ، مهسا حیدری
دو فصلنامه مرمت و معماری ایران، شماره 11، بهار و تابستان 1395
دوران صفویه دورانی درخشان در تاریخ شهرسازی و معماری ایران است که کاخ های بناشده در این دوران از لحاظ معماری بسیار بااهمیت بوده و باقی مانده های آنها آثاری بسیار باارزش در متن شهرها هستند. حال اینکه، بعضاً کاخ های ویران شده نسبت به کاخ های باقی مانده، برتری های ویژه ای داشته اند. »ادامه
+ چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۲
حمید حاجیان پور ، رقیه جوادی
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران، سال چهارم، شماره 8، بهار و تابستان 1395
موقعیت خاص ژئوپلتیکی و جاذبه های طبیعی و تاریخی ایران، توجه بسیاری از سیاحان را به خود جلب کرده است.  »ادامه
+ چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۱
امیر رضایی پناه ، سمیه شوکتی مقرب
فصلنامه تاریخ اسلام، شماره 67، پاییز 1395
 »ادامه
+ چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۹