اخبار
انتشار کتاب تبیین معانی نمادین عناصر معماری اسلامی عصر صفوی
انتشار کتاب تبیین معانی نمادین عناصر معماری اسلامی عصر صفوی
نویسندگان: دکتر اصغر منتظرالقائم، سرکار خانم زهرا حافظ قرآن  »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰
نقد و بررسی طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرانیان (قرن‌های سوم تا یازدهم هجری) نقد و بررسی طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرانیان (قرن‌های سوم تا یازدهم هجری) ویسندگان:محمدباقر خزائیلی - اصغر منتظرالقائم »ادامه
+ دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷
کارگاه آموزشی تاریخ نگاری در منابع ایرانی از سقوط صفویه تا برآمدن قاجار
گروه تاریخ، قطب علمی مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفویه و انجمن علمی دانشجویی تاریخ برگزار می کنند
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۷
کارگاه آموزشی بین المللی  بررسی و تحلیل جریان های فکری- فرهنگی عصر غیبت صغری(260-329 ه.ق) کارگاه آموزشی بین المللی بررسی و تحلیل جریان های فکری- فرهنگی عصر غیبت صغری(260-329 ه.ق)
این کارگاه توسط قطب علمی مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفویه با همکاری گروه تاریخ دانشگاه اصفهان و بنیاد مهدویت اصفهان برگزار می گردد.
 »ادامه
+ شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۷

تازه ها و پاره های شیعه شناسی(11)، دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

مقالات
سندی جدید از سیادت صفویان سندی جدید از سیادت صفویان
دکتر سیدمسعود شاهمرادی
نوشته پیش رو گزارشی از یک سند جدید است که می توان آن را از قدیم‌‌ترین اسناد سیادت صفویه به شمار آورد. این سند، نسب‌نامه ای از شاه اسماعیل صفوی است که در نسخه ای خطی – که در اواخر قرن ۹ کتابت شده - یافت شده است »ادامه
+ پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۱
تازه ها و پاره های شیعه شناسی(15)
دکتر سیدمسعود شاهمرادی
192- تاریخ معاصر اسماعیلیان
«تاریخ معاصر اسماعیلیان؛ تداوم و تحول در جماعتی مسلمان» عنوان کتابی است که توسط فرهاد دفتری سامان یافته و با ترجمه رحیم غلامی، توسط انتشارات فرزان روز منتشر شده است.  »ادامه
+ پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۳
نسخه ای خطی از داستانهای عامیانۀ فارسی در دوره صفوی دکتر سیدمسعود شاهمرادی نسخه خطی کتاب «م‍لاج‍ع‍ف‍ری‌ خ‍روس‌ ب‍از» یک نمونه از داستانهای عامیانۀ فارسی در دوره صفوی به شمار می آید. در ای‍ن‌ نسخه خطی از «م‍لاج‍ع‍ف‍ری‌ خ‍روس‌ ب‍از»، ج‍ان‍م‍ازدار م‍ج‍ل‍س‍ی‌ م‍ع‍روف، م‍ح‍مدب‍اق‍ر م‍ج‍ل‍س‍ی(۱۰۳۷- ۱۱۱۰ ق)، ‌س‍خ‍ن‌ ب‍م‍ی‍ان‍س‍ت‌  »ادامه
+ شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲

لیست مقالات مردادماه، سه‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

تازه ها و پاره های شیعه شناسی(14)‏، دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶