نقد و بررسی طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرانیان (قرن‌های سوم تا یازدهم هجری)

نقد و بررسی طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرانیان (قرن‌های سوم تا یازدهم هجری)
نقد و بررسی طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرانیان (قرن‌های سوم تا یازدهم هجری) ویسندگان:محمدباقر خزائیلی - اصغر منتظرالقائم
مجموعه حاضر به نقد و بررسی طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی در قرن‌های سوم تا یازدهم هجری می‌پردازد. این مجموعه در هشت فصل تنظیم شده است. در ابتدا مبحث به مبانی نظری تحقیق پرداخته است. سپس زمینه‌های شکل‌گیری طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی، طبقه‌بندی علوم از دیدگاه فلاسفه مشاء، طبقه‌بندی علوم از دیدگاه فلاسفه اشراقی مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه نیز به طبقه‌بندی علوم از دیدگاه ادبی و دیوانی، طبقه‌بندی علوم از دیدگاه کلامی اشاره شده است. در پایان نیز به طبقه‌بندی علوم از دیدگاه علمای علوم طبیعی و طبقه‌بندی علوم از دیدگاه عرفانی می‌پردازد.
+ دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: