اولین همایش ملی علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران با رویکرد تحول در علوم انسانی

اولین همایش ملی علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران با رویکرد تحول در علوم انسانی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان فارس در نظر دارد اولین همایش ملی علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران با رویکرد تحول در علوم انسانی را در سطح ملی در شیراز برگزار کند.
تاریخ برگزاری همایش 11 و 12 اسفند 1394 ، است.
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 94
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1 دی 94
آخرین مهلت ثبت نام: 10 شهریور 94
اطلاعات تماس
دبیر علمی کنفرانس: دکتر شریفانی
دبیر اجرایی کنفرانس: آقای سید جواد موسوی
تلفن تماس با دبیرخانه: 36468457-071
وب سایت همایش: hicc.shirazu.ac.ir/index.asp
محورهای همایش
• کلیات
o نقش علوم انسانی در شکل گیری تمدن ها
o نسبت اندیشه، فرهنگ و تمدن
o ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری در تمدن
o نقش تحول علوم انسانی در انتقال میراث تمدن اسلامی
o مبانی نظری تمدن های دینی و غیر دینی
• نقش مبانی و نظام فلسفی اسلام در تحول علوم انسانی
o مبانی انسان شناسی
o مبانی روش شناسی
o مبانی هستی شناسی
o مبانی دین شناسی
o مقایسه مبانی فلسفی علوم انسانی در اسلام و غرب
o مبانی معرفت شناسی
• میراث تاریخی علوم انسانی در راستای تمدن اسلامی
o مکتب نظامیه
o انواع وقف در تمدن اسلام
o مکتب اخوان الصفامکتب اهل بیت
o دستاوردها و ظرفیت های تاریخی تمدن اسلامی در حوزه علوم عقلی، نقلی و دانش تجربی
o نوآوری های مسلمانان و ایرانیان در علوم پزشکی
o بررسی علل و عوامل فراز و فرود تمدن اسلامی
o علوم اسلامی در سیر تاریخی تحول تمدن اسلامی
o نقش قرآن، فلسفه و نهضت ترجمه در علوم انسانی تمدن اسلامی
o بررسی الگو های ارتباطی و تبلیغاتی در تمدن اسلامی
o طبقه بندی علوم انسانی در میراث تمدن اسلامی
o اصول و مبانی شهرسازی و معماری در تمدن ایران و اسلام
• تحول علوم انسانی در راستای تمدن نوین اسلامی
o راهبردها و مواضع انتقال میراث تمدن اسلامی بر فرایند تحول در علوم انسانی
o بررسی نسبت انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی
o بررسی تطبیقی تمدن نوین اسلامی و تمدن مدرن
o بررسی رابطه تحول در علوم انسانی با ابعاد سخت افزاری تمدن
o بنیان های روش شناسی در اندیشه اندیشمندان اسلامی
o چالش های پیش روی تمدن نوین اسلامی
o علوم انسانی و مسئله احیای تمدن اسلامی
o روش های مطالعاتی و تحقیقاتی علوم انسانی در فرهنگ و تمدن اسلامی
+ شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۰
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: