نبرد چالدران؛ زمینه ها، پیامدها و قهرمانان فداکار آن
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
از اوایل قرن دهم هجری/شانزدهم میلادی، با روی کار آمدن شاه اسماعیل ، مذهب به صورت عاملی موثر در مناسبات میان دو دولت صفوی و عثمانی درآمد. اقدامات شاه اسماعیل در ابتدای کامیابی در قدرت، زمینه رقابت و تقابلات سیاسی با عثمانی را فراهم آورد و سلطان سلیم جهت مقابله با رقیب جدید خود به قلمرو صفوی یورش برد و جنگ چالدران بین دو دولت در گرفت ؛ این نبرد آثار و نتایجی برای طرفین داشت و موجب از دست رفتن بسیاری از سپاهیان دو طرف شد. در چالدران بسیاری از سرداران بزرگ ایرانی، پس از رشادهای بزرگ جان خویش را فدای اعتقاد، خاک و وطن خویش کردند. این پژوهش در صدد تبیین زمینه ها و پیامدهای جنگ چالدران و بررسی زندگانی و شرح رشادتهای سرداران فداکار ایرانی است که در این جنگ به شهادت رسیدهاند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه میرسد که اقدامات شاه اسماعیل مبنی بر اعلام مذهب رسمی در ایران و ایجاد دولت متمرکز، عملکرد ضد مذهبی و تیره شدن روابط سیاسی با عثمانی زمینه نبرد نا برابر را فراهم کرد و صدمات جانی و مالی برای دو کشور به ارمغان آورد. حضور زنان و سرداران ارشد نظام همچون علی همدانی، حسن بیک الله ، اصلان، سلطان علی افشار و ... از ویژگی های این جنگ بود، رشادتهای سرداران ایرانی موجب شد دشمن همیشه هراسی از جانب ایرانیان احساس کند و به خود اجازه تجاوز ندهد.
noormags.ir
+ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: